CONTACT OP WIELEN (EXTERNE ORGANISATIE)

Contact op Wielen is een externe organisatie en valt niet onder het Gaanderhuus!


WAT DOEN WE?

Contact op Wielen biedt vervoer aan voor (tijdelijk) minder mobiele ouderen uit Gaanderen die over korte afstanden vervoerd willen worden.

Ons doel is dat bewoners waarvoor het reguliere vervoer lastig is, gebruik gaan maken van onze eigentijdse buurtmobiel. Wij vinden namelijk dat vervoer nooit een belemmerende factor mag zijn om er zelfstandig op uit te trekken.

De CoW-buurtmobiel wordt bestuurd door vrijwilligers. De vrijwilliger haalt u op, helpt u in- en uitstappen en brengt u ook weer thuis.

Er zijn géén haltes of vaste opstappunten. Dus u wordt van deur tot deur gebracht en gehaald.

De CoW-buurtmobiel is elektrisch en dus duurzaam, plezierig én gezellig!

 

HOE WERKT HET?

Wanneer u graag ergens heengebracht wilt worden belt u met de CoW-buurtmobiel in Gaanderen.

  085-0763303 

U kunt op maandag t/m vrijdag bellen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt dan direct iemand van de aan de lijn. Met hem/haar spreekt u af wanneer u opgehaald wilt worden en waar u naartoe gebracht wilt worden.

De chauffeur doet zijn /haar uiterste best om op de afgesproken tijd bij u te zijn en helpt u natuurlijk ook met het in- en uitstappen, met uw rollator, krukken of stok en met het inladen van boodschappen.

Wanneer afgesproken zal de chauffeur u dan ook weer ophalen om u weer veilig thuis te brengen.

WAT KOST HET?

De CoW-buurtmobiel is met subsidie van Plattelandsontwikkeling Europa én investeerders aangeschaft maar moet wel onderhouden, verzekerd, gestald, opgeladen en draaiende gehouden worden.

  • € 1,50 voor een enkele rit binnen Gaanderen
  • € 1,50 voor de terugrit binnen Gaanderen
  • € 3,00 voor een enkele rit van Gaanderen naar Doetinchem
  • € 3,00 voor de terugrit van Doetinchem naar Gaanderen


Alle bijdragen, giften en donaties komen volledig ten goede aan dit project.

WANNEER KUNT U MET ONS MEE?

U kunt zeven dagen per week, tussen 09.00 en 19.00 uur gebruik maken van de CoW-buurmobiel (za + zo alleen als er een chauffeur beschikbaar is). 

Voor het maken van een afspraak kunt op maandag t/m vrijdag bellen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
    085-0763303

Wilt u reizen buiten deze tijden, neem dan contact op met de coördinator.


MOGELIJK GEMAAKT DOOR SUBSIDIE EU. 

 

Projecttitel: Kom eens een deur verder

Omschrijving project:

  1. De stichting stelt zich ten doel: om (mindervalide) ouderen, die, om diverse redenen geen gebruik maken van het reguliere, openbaar vervoer, binnen de Gemeentegrenzen te vervoeren tegen een vrijwillige bijdrage. Zij hoopt daarmee te bewerkstelligen of te voorkomen, dat mensen in een sociaal isolement komen.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzetten van elektrowagens, die, bemand door vrijwilligers, de mensen thuis ophaalt, vervoert binnen de Gemeentegrenzen en weer thuisbrengt.
  3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Voor meer informatie www.contactopwielen.nl 

Home